آشنایی با سيستم هاي كنترل و انواع کنترلر ها و سیرتکاملی آنها

مطالب دیگر:
🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی (فصل دوم پایان نامه)🔍ادبیات نظری تحقیق سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کالا (فصل دوم)🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن (فصل دوم)🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیریت ، سهامداران عمده و پایداری سود🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شاخص بورس درايران و روش هاي پيش بينی قيمت اوراق بهادار (فصل دوم)🔍پاورپوینت درمورد آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شبكه های اجتماعی (فصل دوم )🔍پاورپوینت درمورد آریتمی های قلبی🔍پاورپوینت درمورد استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن🔍دانلود پاورپوینت آماده درمورد اسيد فوليك🔍مقاله در مورد کرمانشاه🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت مدیران و اثر بخشی آنان (فصل دوم پایان نامه)🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عوامل پنجگانه شخصیت و عملکرد تحصیلی (فصل دوم )🔍ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و تعاریف شکاف دیجیتالی (فصل دوم)🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)🔍پروپوزال شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شناخت درمانی و رفتار درمانی (فصل دوم )🔍ادبیات نظری تحقیق شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس (فصل دوم)🔍ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و رویکردهای صمیمیت زناشویی (فصل دوم )🔍ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت برق وظایف و ماموریت صنعت برق ایران و انتقال و فوق توزیع (فصل دوم)
آشنایی با سيستم هاي كنترل و انواع کنترلر ها و سیرتکاملی آنها|30016788|lvc
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان آشنایی با سيستم هاي كنترل و انواع کنترلر ها و سیرتکاملی آنها را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 15

1 1كنترل و اتوماسيون

در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد.بسياري از كارخانه ها كارگران خود را براي كنترل تجهيزات مي گمارند و كارهاي اصلي را به عهده ماشين مي گذارند. كارگران براي اينكه كنترل ماشينها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است كه شناخت كافي از فرايند كارخانه و وروديهاي لازم براي عملكرد صحيح ماشينها داشته باشند.يك سيستم كنترل بايد قادر باشد فرايند را با دخالت اندك يا حتي بدون دخالت اپراتورها كنترل نمايد.در يك سيستم اتوماتيك عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط كنترل كننده سيستم انجام مي گيرد.

2 1مشخصات سيستمهاي كنترل

هر سيستم كنترل داراي سه بخش است:ورودي ،پردازش و خروجي . بخش ورودي وضعيت فرايندو وروديهاي كنترلي اپراتور را تعيين كرده ومي خواند بخش پردازش با توجه به وروديها، پاسخهاو خروجيهاي لازم را مي سازدو بخش خروجي فرمانهاي توليد شده را به فرايند اعمال مي كند.در كارخانه غير اتوماتيك بخش پردازش رااپراتورها انجام مي دهند.

اپراتور با مشاهده وضعيت فرايند، به طور دستي فرامين لازم را به فرايند اعمال مي كند.

 وروديها

در قسمت وروديها،مبدلهاي موجود در سيستم، كميتهاي فيزيكي را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي كند.در صنعت مبدلهاي زيادي نظير دما ،فشار،مكان،سرعت،

شتاب و غيره وجود دارند.خروجي يك مبدل ممكن است گسسته يا پيوسته باشد.

 خروجيها

در يك كارخانه عملگرهايي وجود دارند كه فرامين داده شده به آنها را به فرايند منتقل مي كنند.پمپها، موتورهاو رله ها از جمله اين عملگرها هستند.اين وسايل فراميني را كه از بخش پردازش آمده است(اين فرامين معمولا الكتريكي هستند)به كميتهاي فيزيكي ديگر تبديل مي كنند.مثلايك موتور،سيگنال الكتريكي را به حركت دوار تبديل مي كند.ادوات خروجي نيز مي توانندعملكرد گسسته ويا پيوسته داشته باشند.