مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي

مطالب دیگر:
📂پاورپوینت بافت در معماری ........... کلیپ این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📂تحقیق درباره ی زبان شناسی و گفتگو 📂تحقیق درباره ی زعفران ( توليد و صادرات )📂تحقیق درباره ی زعفران قاینات📂پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📂تحقیق درباره ی زنبور عسل 📂تحقیق درباره ی زند گینا مه شهید حاج حسین خرازی 📂تحقیق درباره ی زهد از ديد اسلام📂تحقیق درباره ی ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجان📂تحقیق درباره ی ساختار بتن و مصارف آن📂دانلود فایل ورد مقایسه تحلیلی موزه فرش تهران و موزه ملی چین (پکن)📂تحقیق درباره ی ساختار بلوری جامدات 📂پاورپوینت ترکیب در معماری ........... کلیپ این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📂تحقیق درباره ی ساختار خانواده 📂تحقیق درباره ی ساختار کپسید📂تحقیق درباره ی سدهاي قوسي📂تحقیق درباره ی سرطان مغز📂تحقیق درباره ی سزیم📂پاورپوینت تضاد در معماری ........... کلیپ این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📂تحقیق درباره ی سموم آفت کش
مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي|30016790|lvc
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 5

در مورد نكات مثبت ومحاسن مدارس غير انتفاعي دركشور ما به خصوص در وضعيت فعلي كشور مي توان موارد زير را مد نظر قرار داد:

1 اين مدارس در شرايط فعلي كشور ما ودر زمان تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي يعني سال 67 بـه علت محدوديت منابع مالي آموزش وپرورش كه ناشي از افزايش جمعيت دانش‌آموزان، تورم ناشي از هشت سال جنگ تحميلي وكاهش درآمد دولت، بر پا شده راهي بـراي جلب منابع مالي از جانب مردم مي باشد، گرچه جلب منابع مالي براي آموزش وپرورش مي‌تواند راه‌هاي ديگـري هم داشته باشد ولــي مدارس غيــرانتفـاعي نيــز خــود يك راه حل علمي وممكن است.

2 مدارس غيرانتفاعي با پذيرش مسئووليت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌هاي مرفه به هزينه خود آنان، منابع مالي جامعه را درجهت رسيدگي وتوجه هرچه بيشتربه فرزندان خانواده‌هاي غيرمرفه آزاد مي كنند بنا بر اين به موازات فراهم‌آوردن امكانات بهتر براي فرزندان خانواده‌هاي مرفه به هزينه خود آنان، دولت مي تواند امكانات مالي آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غيرمرفه بكارگيرد واز اين طريق سطح آموزش وپرورش كل فرزندان كشور را در شرايط ناگوار بالا ببرد.